top of page
 • Yazarın fotoğrafıAbdulkadir Turan

Serebral Palsi Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey

Güncelleme tarihi: 23 Ara 2023

Serebral Palsi Nedir?


Serebral palsi, küçük çocuklarda gelişimsel bir bozukluk ve önde gelen sakatlık nedenidir.

Serebral palsi, fetal gelişim (anne karnında) veya doğum sırasında devam eden beyin hasarı sonucu meydana gelir. Bununla birlikte, SP semptomları çocuğun koordinasyonunu ve bağımsız hareketini etkilediği için, özellikle semptomlar ılımlı olduğunda, yaralanma her zaman hemen teşhis edilemez.


Ebeveynler genellikle

 1. Yuvarlanmak

 2. Emeklemek

 3. Yürümek gibi faaliyetlerin yokluğunu fark etmesiyle tanıya yol açar.


Serebral palsi, beynin motor korteksindeki hasardan kaynaklanır. Bu, beynin kas kontrolünü ve koordinasyonunu etkileyen kısmıdır.


Bu nedenle serebral palsili çocuklar sıklıkla yürüme ve ince motor becerileri ile mücadele eder. Semptomların tipi ve ciddiyeti, bir hastadan diğerine önemli ölçüde değişebilir ve bireyin vakası gibi bir arada var olan koşulların varlığıyla daha karmaşık hale getirilebilir.


CP tedavileri her zaman hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Serebral palsinin tedavisi yoktur, ancak semptomlardan kurtulma sağlayabilecek birçok tedavi ve terapi mevcuttur.


Serebral Palsi Yalova

Serebral Palsinin Belirtileri

 1. Hipotoni, hipertoni ve distoni dahil olmak üzere uygun olmayan kas tonusu

 2. Zayıf koordinasyon ve hareket güçlüğü

 3. Aşırı veya az gelişmiş refleksler de dahil olmak üzere anormal refleksler

 4. Duruş ve dengeyi sürdürmedeki zorluklar

 5. İnce motor kontrolündeki zorluklar

 6. Zayıf oral motor fonksiyonu


SEREBRAL PALSİNİN SEBEPLERİ


Serebral palsi, gelişen beynin motor korteksindeki hasarın neden olduğu bir nöromüsküler hastalıktır. Bu, bireyin hareket etme, nesneleri tutma ve konuşma kabiliyeti de dahil olmak üzere motor çalışmasını etkiler.

CP semptomlarının tipi ve ciddiyeti, büyük ölçüde beyin yaralanmasının boyutuna ve ne zaman meydana geldiğine bağlı olacaktır. Serebral palsinin ortaya çıkmasına neden olacak dört temel durum vardır:


Serebral Palsi Fizik Tedavi Yalova


 1. Beyin hücre göçünün doğum öncesi rahatsızlığı. Gelişmekte olan fetüste, hücreler uygun hücre tipini oluşturmak için farklılaşır ve yerlerine taşınır. Bir şey bu süreci bozarsa, beyin hücrelerinin düzgün şekilde göç etmesini ve gelişmesini önlerse, bir takım nörolojik durumlar ortaya çıkabilir.

 2. Prenatal zayıf sinir hücrelerinin miyelinasyonu. Vücutta, miyelin sinir hücrelerini korumak için izolasyon görevi görür. Yetersiz miyelin korunmasız sinir hücrelerine neden olabilir.

 3. Perinatal beyin hücre ölümü. Doğum sürecinde, beyin hücreleri asfiksi (boğulma) veya kan kaybı nedeniyle ölebilir. En sık görülen nedeni zor doğumlarda ya da hamileliğin sonlarında acil doğum gerektiren fetal sıkıntı dönemlerinde görülür.

 4. Doğum sonrası fonksiyonel olmayan veya uygunsuz sinapslar. Doğumdan sonra, beyin hasarı ve CP ile sonuçlanabilir. Bazı yaygın nedenler beyin enfeksiyonu, travma ve asfiksidir.


Temel olarak, beyin felci, kas kontrolü ve hareketinden sorumlu beyin hücrelerinin uygun şekilde gelişmemesi veya yaralanma sonucu ölmesi sonucu ortaya çıkar.


Her bir SP vakası önlenemese de, birçok SP vakasının altında yatan nedenleri bilinmemekle birlikte, bir çocuğun beyin felci geliştirme ihtimalini artırabilecek bazı risk faktörleri vardır:


 1. Erken doğum veya düşük doğum ağırlığı

 2. Plasenta, göbek kordonu ve amniyon sıvısı ile ilgili problemleri içeren fetal distres

 3. Menenjit veya diğer beyin enfeksiyonları

 4. Beyin hasarına yol açabilecek kazalar dahil doğum sonrası travma


Serebral palsi vakalarının çoğu, %70’e kadar, çocuğun ilk doğum günü teşhis edilirken, ağır vakaların %43’ü yaşamın ilk aylarında teşhis edilir. Semptomlar ne kadar şiddetli olursa, tanı o kadar erken teşhis edilebilir. Serebral palsi tedavileri hastalar için genel yaşam kalitesini iyileştirir. Semptomları yöneterek ve sekonder durumların gelişmesini ve kötüleşmesini önler. Beyin felci tedavileri bir çocuğun mümkün olan en iyi hayatı yaşamasına izin vermeye odaklanır.


Serebral Palsi Fizyoterapist

Hastalığın tedavisi mümkün olmamasına rağmen, semptom yönetimi ve tedavi, hastanın sakatlıklarına uyum sağlamasına izin verecektir.


En yaygın tedavi şekilleri, spesifik eylem ve semptomların iyileştirilmesine yardımcı olan ve ağrıyı azaltan, kasları gevşeten ve nöbetleri önleyen ilaçlardır. Cerrahi, bazı durumlarda da yardımcı olabilir.


Tedavinin etkinliği, CP semptomlarının ciddiyetine bağlı olarak değişecektir. Bazı durumlarda, SP’li bireyler, terapi ve SP tedavileri sayesinde yetişkinler olarak bağımsız, üretken yaşamlar yaşayabilirler.


Serebral Palsi Fizik Tedavi Merkezi Yalova

Harmony Evde Fizik Tedavi ile:

 1. Ağrı semptomlarını yönetmek

 2. Eklem esnekliğinin iyileştirilmek

 3. Hareketliliği artırmak

 4. Kas tanımını ve tonunu iyileştirmek

 5. İkincil belirtileri yönetmek

 6. Daha fazla bağımsızlık için vücudu eğitmeyi sağlayacaktır.


Semptomlar ilk belirtildiğinde, çocuk resmi bir tanı almadan önce mevcut olan bazı tedavi seçenekleri ile tedavi hemen başlayabilir.


Serebral Palsi Fizyoterapi Hizmeti

Uygulanan tedavi türü, durumdaki değişiklikleri ve hastanın yeteneklerini yansıtacak şekilde çocuğun yaşamı boyunca değişebilir. Örneğin, çocuk büyüdükçe terapi daha yoğun hale gelebilir.


Serebral palsi ile yaşamanın birçok yönü olduğundan, çocuğunuzun sağlık ekibi birden fazla uzmandan oluşabilir.


Size özel tedavi programlarımızdan yararlanmak veya genel sağlık durumunuz hakkında bilgi edinmek için ücretsiz muayene fırsatından yararlanın. Detaylı bilgi için bize ulaşın.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page