top of page
  • Yazarın fotoğrafıHarmony

Elektrik Şoku Feçli Hastalara Umut Olabilir!

Vagal sinir stimülasyonu inme hastalarında kalıcı faydalar gösteriyor


Yeni bir çalışma, rehabilitasyonla birlikte vagal sinir stimülasyonunun kronik inme hastalarında el ve kol fonksiyonlarını geliştirdiğini ve iyileşmelerin bir yıla kadar sürdüğünü ortaya koyuyor.


Kronik inme iyileşmesi için ilham verici bir gelişme olarak, yeni bir çalışma vagal sinir stimülasyonunun (VNS) yoğun fiziksel rehabilitasyon ile birleştirilmesinin el ve kol fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösterdi. Bu fayda, dikkat çekici bir şekilde, tedaviden bir yıl sonrasına kadar uzanarak akut fazdan uzun süre sonra inmeden etkilenenlere yeni bir umut sunabilir.


Nörolojik fizik tedavi

Boston, Massachusetts'teki MGH Sağlık Meslekleri Enstitüsü'nden Teresa J. Kimberley, araştırmaya öncülük etti. Kimberley, akut tedaviye kıyasla kronik inme tedavisinde yenilik eksikliğinin altını çizdi. Phoenix, Arizona'daki Uluslararası İnme Konferansı 2024'te sunulacak olan VNS-REHAB denemesi, inme sonrası 9 ay ila 10 yıl arasındaki hastaları hedef almış ve motor işlevdeki iyileşmelerin zaman içinde sürdürülebileceğini gösterdi.


WMFT skorlarında önemli iyileşmeler kaydedildi


Medscape'de yer alan habere göre; bu randomize kontrollü çalışmaya, kol veya el fonksiyonlarında orta ila şiddetli bozulma olan 108 hasta katıldı. Bu hastalara ya göreve özgü rehabilitasyon ile birlikte aktif VNS ya da sahte stimülasyon uygulandı. Katılımcılar, 6 haftalık yoğun bir klinik tedavi ve 3 aylık bir ev egzersiz programının ardından, bir yıllık takip boyunca korunan önemli bir motor iyileşme gösterdi.


Çalışmada sonuçları ölçmek için Fugl-Meyer Değerlendirmesi-Üst Ekstremite (FMA-UE) ve Wolf Motor Fonksiyon Testi (WMFT) kullanıldı ve her ikisi de bir yıl sonra başlangıç seviyesine göre önemli kazanımlar gösterdi. Özellikle, WMFT skorlarında ilk tedavi döneminin ötesinde bile ek iyileşme görüldü.


vagus sinir tedavisi

Endike olan ilk VNS cihazı 


Kimberley, kronik inme rehabilitasyonunda sağlam bir ilerlemeye işaret ederek, bozukluk şiddeti, motor aktivite ve yaşam kalitesi genelinde faydaların kapsamlı doğasını vurguladı. Çalışmanın COVID-19 salgını sırasındaki başarısı, VNS tedavisinin bu dönemde hastaların karşılaştığı ek zorlukların üstesinden gelme konusundaki esnekliğini ve potansiyelini daha da vurguladı.


Çalışmada kullanılan Vivistim cihazı, 2021 yılında FDA onayı alarak inme iyileşmesi için endike olan ilk VNS cihazı oldu. Bu gelişme, el ve kol bozukluğu olan potansiyel olarak milyonlarca kronik inme mağdurunun bu yenilikçi tedaviden yararlanmasının kapısını açıyor.Farkındalığın artmasıyla yeni tedaviler ortaya çıkabilir


Columbia Üniversitesi'nden Dr. Joel Stein'ın da aralarında bulunduğu alan uzmanları, bu atılımın önemini kabul ediyor. Sadece inme sonrası iyileşme için yeni ve etkili bir tedavi seçeneği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda en yeni tedavilerle inme sonrası işlevi geri kazandırmayı amaçlayan tıpta yeni bir yaklaşıma öncülük ediyor.


Yalova Fizyoterapist

Hastalar ve tıp uzmanları arasında VNS tedavisine ilişkin farkındalık arttıkça, tedavinin benimsenme oranının da artması ve birçok inme mağduruna umut ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunması bekleniyor.


Kaynak : Euronews

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page