top of page

گالری ویدئو

نحوه انجام فیزیوتراپی در خانه را ببینید! 

نحوه انجام فیزیوتراپی در خانه از بیماران دریافت کننده خدمات فیزیوتراپی بشنوید!

از آقای نبی که در منزل فیزیوتراپی می شود به ما گوش کنید!

روند فیزیوتراپی لیلا را تماشا کنید تا سلامتی قدیمی خود را پس از عمل های سخت بازیابی کند!

اگر می‌خواهید پس از تعویض مفصل زانو در خانه فیزیوتراپی انجام دهید، باید ویدیوی ما را تماشا کنید!

bottom of page